Arkitektur & Planlægning

Bygningers form, funktion og placering i by og landskab samt beskyttelse, pleje og udvikling af kulturarven er en stor passion for mig.

Jeg arbejder med analyser, skitsering, beskrivelser og visualiseringer og har indsigt i projekter af enhver art og skala. PRINCE2® certificeret projektledelse. 

Mine projekter omfatter en omformning af Danmarks infrastruktur, bæredygtigt boligbyggeri, haveanlæg, bevarelse af den historiske bydel Hankou og et nyt H.C. Andersen museum i Odense. Senest arbejder jeg med projekt Nyborg Slot og en kulturarvsmasterplan for Nyborg.

© Peter Holm 2017